lördag 16 augusti 2014

Efterlysning: Vem stickade Krondahls mössa?

Professor Krondahls mössa
Cirka1965 höll textilkonstnär Hans Krondahl, senare Sveriges förste professor i textil konst, en kurs på Sätergläntan. En kursdeltagare stickade en mössa som hon gav till honom. Mössan ses i fotot ovan.

Vem var stickerskan?

Hans Krondahl tror att hon kom från Kiruna eller Harparanda. Gick du på kursen? Vet du vem som stickade mössan? Vi vill gärna ha kontakt med stickerskan för att få närmare uppgifter om mönstret, garnet och stickorna.

Om du är stickerskan, eller har uppgifter som kan hjälpa oss få kontakt med stickerskan, skicka ett mail till:  fabricpattern@mail.com

Sprid gärna denna information vidare om du tror att det kan hjälpa till att finna stickerskan. Jag har inget Facebook-konto så om du är med i lämpliga grupper där får du gärna länka till detta inlägg.
Hans Krondahl med mössan. (foto: Lars Hall)
Who knitted this cap?
Around 1965 textile artist Hans Krondahl, who later was to become Sweden´s first Professor in Textile Art, held a course at Sätergläntan. One of the participants knitted a cap that she gave to him. The cap is seen in the photos.

Who was the knitter? Hans Krondahl thinks that she came from Kiruna or Haparanda. Did you attend the course, or do you know who knitted the cap? We would very much like to get in touch with the knitter to get more information about the pattern, the yarn and the needles used.

If you are the knitter, or have information that can help us to get in touch with the knitter please send a mail to: fabricpattern@mail.com

Do feel free to share this information on the internet or otherwise. I am not on Facebook, so if you know about any Facebook groups where this could be shared please do.

torsdag 14 augusti 2014

Summer knitting - Twined knitted mittens

This summer has been very warm in Sweden. So, no need for knitted mittens. But knitting is hard to abstain from - I have been knitting mittens.
I had some left-over yarn for twined-knitting that I wanted to use in a project instead of leaving it to no use. A grey, two reds, brown, blue and a little bit of green all from Wålstedts. The "design" I used was not complicated, mostly stripes.
I have knitted mittens in this way a couple of times before. This time I decided to start with a cuff to be able to use some of the colours that I only had a small amount left of. The stitch pattern in blue is often found on knitted sleeves in Dalarna (Dalecarlia).