fredag 12 september 2014

Giant Granny Square

I guess you have seen them - they are all over the internet. The giant granny squares! If you ever have made a simple granny square you have all the skills required.
Just continue adding row after row of mindless crocheting as long as you can stand it, or as long as you like what is happening to your project. I used it as a companion while watching TV or listening to music.
For this project I used skeins of Kauni yarn. All in all a total of 780 grams of various colour combinations and a crochet hook 3,00 mm. Using Kauni meant that I could leave the colour changes to the yarn. It was only in the beginning that I sometimes changed the yarn and chose another colour just to get some variation in the centre of the square.
The finished blanket is 165x165 centimetres (66x66 inches) a bit bigger than I had intended. It also has a lot more pink in it than planned. I actually got used to it while crocheting. The pink now feels more refreshing than scary (never thought I would say that). I have decided to keep the blanket.

tisdag 2 september 2014

"Gotländsk sticksöm" av Hermanna Stengård - En svensk klassiker i nytryck!

Faksimilutgåva från bokförlaget Rediviva
Glädjande nog finns nu boken "Gotländsk sticksöm" i nytryck (faksimil). Det är bokförlaget Rediviva  som återigen gör en kulturgärning och gör en fantastisk bok tillgänglig för oss stickentusiaster. Mer om Redivivas tidigare utgivning finner man här.

På förlagets hemsida kan man läsa följande om Hermanna:
"Hermanna Stengård var född och uppvuxen på Gotland och kom att arbeta som småskollärarinna i kustsocknen Rone. Inspirerad av skolbarnens stickade plagg med de vackra mönstren började hon tidigt intressera sig för den gotländska sticktraditionen. För att den inte skulle falla i glömska utan bevaras till kommande generationer reste hon runt på Gotland och samlade in plagg och mönster som kom att bilda underlag för hennes bok, Gotländsk sticksöm, utgiven 1925. Sedan många år är den nästan omöjlig att få tag på antikvariskt."

Själv har jag alltid skattat mitt gamla exemplar av Hermanna Stengårds "Gotländsk sticksöm" högt. Boken kostade skjortan på en auktion, men jag tycker att den är värd vartenda öre.  Nu kan jag slita på nyutgåvan istället för att riskera skador på förstautgåvan. Nyutgåvans tryck och bilder är tydliga och klara och väl i klass med den ursprungliga utgåvan. Inget har gått förlorat. Jämfört med min gamla utgåva där papperet gulnat upplever jag faksimilutgåvan som skarpare.

Boken kan köpas från förlaget Rediviva (porto tillkommer) eller beställas i bokhandeln.
Bild ur boken "Gotländsk sticksöm"
I bokens Företal, Visby 1925, skriver Hermanna Stengård bl.a:
"Genom förlagets vänliga tillmötesgående och gamla vänners hjälp har jag med denna samling lyckats återbörda några rester av det gamla förskingrade kulturarvet. Det är bara en bråkdel av vad som ännu finns. Mycket är dock borta, så att inte en tråd är kvar, eller också förvanskat genom främmande inslag. Det är med stor vördnad som jag förvarar dessa enkla saker. Några av mönstren är kanske helt eller delvis rester från en tid, då folk i allmänhet och kvinnorna i synnerhet inte kunde räkna längre än fingrarna räckte till, eller också inte kunde räkna alls. Till alla gamla stickkonstnärer, som bo här och var, till dem, som behållit gammal gotländsk konst som en dyrbar klenod, och till alla som sätta en ära i att få behålla denna konst ber jag att få rikta en varm vädjan att icke förtröttas. Låt oss hjälpas åt att ta vara på smulorna, att de inte förfaras!"

Jag uppmanar alla som är intresserade av traditionella stickmönster från Gotland att hålla sig framme. Visserligen skulle jag tro att flera av bokens mönster redan getts ut i senare böcker om Gotländsk stickning, eftersom de baserar sig på Hermannas samlingar. Tyvärr är dessa böcker inte lätta att få tag på.

Bokens innehåll beskrivs som gamla mönster, samlade och beskrivna av Hermanna Stengård, med en inledande historik och talrika typmönster. Boken har 48 sidor.
Bild av gamla strumpor
Boken börjar med texten "Ur bindslöjdens historia" en exposé över stickningens ursprung. I sanningens namn får man väl idag säga att den bitvis är mer personlig än vetenskaplig, men läsvärd ändå.  "Det var sed att även männen hjälpte till med sticksöm. I sina gotländska minnen talat Säve om en av Karl den tolvtes män, en officer Ehinger, som blev fånge och fick slita ont i Sibirien, hur han slutligen kom tillbaka och bodde vid Roklunds i Västkinde och utblottad på allt måste livnära sig med att sticka strumpor och sälja. Det lär ha varit stor efterfrågan på dessa gotländska strumpor. Långa, tjocka och ulliga som di voro."
Uppslag med bilder på gamla vantar, bl a Rosenkransmönstrade
Boken innehåller också ursprungsupplagans fotografier av stickade plagg och 7 sidor med olika mönsterdiagram. Det är inte en bok som har väl skrivna instruktioner om HUR man stickar strumpor och vantar osv.Om man vill använda boken/mönstren till att stickning bör man alltså var kunnig i att själv räkna ut sina storlekar, stickfasthet, stickor i förhållande till garn, garnval, mönsterplaceringar osv. Jag tycker att boken är ett historiskt dokument som är väldigt inspirerande och som jag haft, och kommer att ha, stor glädje av.
Mina vantar med mönstret Rosenkransar
När jag gick kurs på HV-skola och Karin Kahnlund gick igenom den gotländska mönstertraditionen stickade jag ett par vantar med mönstret "Rosenkransar" från denna bok.

English summary:
"Gotländsk sticksöm" by Hermanna Stengård - A Swedish Classic reprinted!

The above post is about a new release of an old Swedish knitting book from 1925 called "Gotländsk sticksöm", which translates as "Knitting from Gotland". I have a copy of the old book that I treasure and find extremely inspiring. The forte of the book is the old charts of the traditional patterns (7 pages in all of the books 48 pages) there are also interesting photos of old knitted items. The texts are typical for the period. The knitting instructions are sparse.To be able to knit from this book you are required to know how to make your own patterns. Most of the patterns can be found in later books about knitting from Gotland but they are hard to come by. The reprinted book is much less expensive than buying the old one.